لیست مشخصات ZRM اعوان

قابلیتهای اصلی

 
پرونده مراجعان نگهداری اطلاعات شخصیتهای حقیقی، حقوقی
پشتیبانی از شخصیتهای گروهی (مثال: کارگران یک کارخانه، اهالی یک محله)
نگهداری روابط بین اشخاص
مشاهده کلیه خدمات و موارد مربوط به یک شخص در پرونده متمرکز
استعلام الکترونیکی پرونده خدمات شخص از سازمانهای همکار (با Web Service)
کشف منسوبین احتمالی یک شخص (با Rule Engine)
ارتباط با مراجعین ثبت درخواستها، شکایتها و پیشنهادهای مراجعین
صدور شماره پیگیری برای هر مورد
امکان چاپ رسید برای متقاضی
دریافت موارد از طریق مراجعه حضوری، تلفن، نامه، پیامک، اینترنت
امکان پیگیری و استعلام از طریق تلفن، اینترنت و مراجعه حضوری
ارسال پیامک، رایانه، نامه و فکس برای اطلاع‌رسانی به متقاضی
استعلام آخرین وضعیت با شماره پیگیری یا اطلاعات متقاضی
مشاهده چرخه ارجاعات در سازمان
امکان ثبت مشاوره و اطلاع‌رسانی به مراجعین
کارتابل مشاهده کلیه موارد ارجاع شده به کارشناس در کارتابل
ثبت اقدامات و خدمات به ازای هر مورد
ثبت تراکنشهای مالی برای خدماتی که ارزش ریالی دارند
ثبت پاسخهای منفی با تعیین دلیل
امکان ارجاع به سایر کارشناسان
ضمیمه کردن فایل به موارد و ارجاعات
دریافت مستقیم فایل الصاقی از اسکنر
گزارش کارهای معوق و کارهای امروز
اولویت‌بندی کارها
تعریف گردش کار تعریف فرایند رسیدگی بسته به ماهیت و موضوع مورد
تعیین ایستگاه کاری در هر فرایند
تعیین اقدامات و ارجاعات مجاز در هر ایستگاه کاری
پشتیبانی از فرایندهای Ad-hoc
گزارشات ارزیابی وضعیت کارهای جاری واحدهای سازمانی و افراد مختلف
ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی و افراد مختلف
آمارگیری از انواع تماسها، کانالهای مراجعه، ساعات مراجعه، موضوعات و انواع موارد
آمارگیری از درخواستها و شکایات از واحدهای سازمانی
آمارگیری از اعتبارات تخصیص یافته و هزینه شده
ساختار سازمانی تعریف اطلاعات سازمانها
روابط درختی و ماتریسی بین سازمانها
تعریف سمتهای سازمانی
تعیین جانشین/جانشینان برای سمت
تعیین محدوده فعالیت برای هر جانشین
امنیت عریف کد دسترسی (در ساختار درختی) برای امکانات سیستم
تعریف نقشها و محدوده دسترسی هر نقش
تخصیص نقش به کاربران و سمتها
مشخص کردن آدرسهای مجاز کاربر برای ورود
ثبت لاگ از کلیه عملیات کاربر و گزارش‌دهی
تعریف سطح محرمانگی مجاز برای هر سمت
امکان تفکیک Zone اینترنتی از شبکه داخلی
تنظیمات تعریف انواع موارد ( مانند درخواست، شکایت و پیشنهاد)
تعریف درخت موضوعات و درخت خدمات
تعیین قاعده ارجاعات مجاز بین سمتهای مختلف
طراحی فرم اطلاعات تکمیلی برای موارد (با استفاده از Form Generator)
اضافه کردن فیلد از انواع مختلف (رشته‌، عدد، تاریخ، Combo)
تعیین قواعد صحت‌سنجی برای هر فیلد
طراحی فرم اطلاعات تکمیلی شهروندان
انعطاف‌پذیری در تعیین فیلدهای اجباری بسته به نوع مراجعه و مورد

 

قابلیتهای تکمیلی

 

مدیریت گزارشات پویا تعریف گزارشات جدید با تعیین دسترسی
تعریف پارامترهای هر گزارش از انواع مختلف (با استفاده از Form Generator)
اجرا و زمان‌بندی گزارشات و ملاحظه خروجی گزارشات زمان بندی شده
سیستم مدیریت اسناد به اشتراک‌گذاری اسناد مرجع، قوانین، آیین‌نامه‌ها، گزارشات
جستجو روی مشخصات و محتویات اسناد
جستجو در محتویات فایلها Word ، Html ، Excel ، Power Point و ...
تعیین دسترسی برای شاخه‌ها و فایلها
توسعه دانش سازمانی فروم برای پرسش و پاسخ در موضوعات مختلف
سیستم ویکی تولید و مستندسازی دانش‌ سازمانی به وسیله کاربران در محیط تعاملی

مشخصات فنی

  • مبتنی بر وب و قابل استفاده در مرورگرهای استاندارد همچون IE و FireFox
  • فضای کاری مشابه برنامه‌های Desktop با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین کارپایه‌های AJAX
  • مبتنی بر کارپایه Java EE و کتابخانه‌های متن‌باز
  • مبتنی بر ابزارها و محصولات زیرساختی اعوان (WiSE Solution)
  • تست شده روی پایگاه داده Oracle و Application Server های JBoss و WebLogic
  • تست شده روی سیستم عاملهای خانواده Windows و Linux
  • امکان ارتباط با سیستم مرکز تلفن (CTI)
  • قابلیت Clustering در لایه DBMS و Application Server
  • پشتیبانی از توزیع‌شدگی پایگاه داده و تجمیع داده‌ها با Oracle Streams Replication