پيام مدير عامل

 
از بدو تأسیس هدف‌مان گردآوری و نگه‌داری نخبگان علمی کشور و افراد متعهد بوده است و باورمان بر آن است که حاصل تعهد و نوآوری در حیطه نرم‌افزار رسیدن به مرز خودباوری بومی و تولید محصول با کیفیت و مفید برای عموم مردم خواهد بود.
تکرار تجربه‌ی جدید با مشتری قدیمی موجب افتخار و بالندگی است و این امر حاصل نشده مگر به همت عالی و اراده محکم همه‌ی همکاران. امیدواریم با گسترش و تقویت خدمات‌مان هر روز گامی به جلو در این صنعت برداریم.میر حسین شیرازی