افتتاح نسخه اولیه سامانه شهراه توسط وزیر راه و شهرسازی+ جلسه بررسی با عوامل شرکت پیمانکار
وزیر راه و شهرسازی در پنجمین نمایشگاه راه و شهرسازی از سامانه شهراه رونمایی کرد.
دکتر عباس آخوندی امروز چهارشنبه ۶ آبان ماه از سامانه حقوق شهروندی راه و شهرسازی با عنوان اختصاری "شهراه" در محل پنجمین نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی و صنایع وابسته رونمایی کرد.
وزیر راه و شهرسازی در این مراسم از نحوه فعالیت شهروندان در سایت شهراه و استفاده از خدمات سامانه٬ مدیریت ارتباط شهروندان با وزارت راه و شهرسازی و نیز مراحل ثبت درخواست خدمات اطلاع یافت.
سامانه شهراه سیستمی برای افزایش ارتباطات شهروندان با وزارت راه و شهرسازی از طریق درگاه الکترونیکی shahrah.mrud.ir است.

 

عکس روز بازدید و افتتاح سامانه

عکس روز جلسه بررسی با عوامل پیمانکار