چگونه وارد بازار کار شویم؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.13 (4 Votes)
یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان تصمیم گیری در مورد آینده شغلی است. این ارائه با گردآوری نتایج مصاحبه های متعدد راهکار موثری را برای انتخابهای شغلی شما پیشنهاد می دهد. مطالعه این ارائه به همه دانشجویان مخصوصاً در مقطع کارشناسی پیشنهاد می شود.